Disclaimer

Op al het fotomateriaal dat op deze site staat berust copyright.
Het is dan ook niet toegestaan om beeldmateriaal over te nemen, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Zomerland Hoogvliet.

Mocht u een foto of tekst over willen nemen kunt u contact opnemen. Meer inhoud van de disclaimer is hieronder te vinden.

 

Algemeen

De webmaster- eigenaar van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto ‘s, artikelen en- of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd voor plaatsing op deze site.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit de webmaster iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

© Foto’s en info op de pagina’s

Op alle foto’s van deze internetsite berust copyright. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de webmaster / eigenaar van deze site. De foto’s mogen in geen geval veranderd of aangepast worden!

Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster.

Artikelen

Geplaatste artikelen, zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de webmaster, of overeen te komen met de werkelijkheid.

Tevens is het zo dat de webmaster iedere aansprakelijkheid uitsluit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Evenementen

Mocht je op de foto staan, die op deze website is gepubliceerd, en deze om een goede reden gelieve verwijderd hebben, dan kun je via het contact formulier of via email een verzoek tot verwijdering van de foto sturen. Dan zullen wij uw verzoek zo spoedig mogelijk uitoveren.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Zomerland Hoogvliet heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Zomerland Hoogvliet houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.